TOP WERKGEVER: UWV

Locatie:

Amsterdam

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden zij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Ze voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Achtergrondinformatie

Aan het begin van de 21e eeuw zorgt de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) voor een nieuwe organisatie van de sociale zekerheid in Nederland. In 2002 fuseren de uitvoeringsinstellingen Cadans, Gak, GUO, SFB en USZO en opdrachtgever Lisv tot één organisatie: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Arbeidsbemiddeling wordt de taak van het nieuwe Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). 

Per 1 januari 2009 fuseren UWV en CWI. Op werk gerichte activiteiten komen te vallen onder de UWV-divisie WERKbedrijf. Dankzij de krachtenbundeling met CWI en de samenwerking met gemeenten en andere publieke en private partijen, is UWV een onmisbaar onderdeel van het publiek sociaal stelsel.

De belangrijkste activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies, namelijk Uitkeren, WERKbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant en Service en Gegevensdiensten. De landelijke bedrijfsonderdelen Bezwaar en Beroep, en Handhaving ondersteunen daarbij. Daarnaast bestaat UWV uit 7 stafdirecties: Accountantsdienst, Bestuurszaken, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum

UWV heeft kantoren door heel Nederland. Werkzoekenden kunnen bij het UWV terecht op Werkpleinen. Het landelijk netwerk bestaat uit 30 regionale vestigingen. Daarnaast hebben wij 27 kantoren waar klanten voor andere zaken terecht kunnen. U kunt telefonisch contact opnemen met ons via de klantcontactcentra in Groningen, Almere en Goes. Het hoofdkantoor van UWV staat in Amsterdam.

Werken bij UWV

Bij UWV werken 19.437 mensen (17.056 fte’s - februari 2015). Structureel krimpt het aantal medewerkers bij UWV. De bezuinigingen zorgen ervoor dat duizenden arbeidsplekken verdwijnen. Ze zorgen daarom voor continue scholing van medewerkers en uitstroom naar ander werk. Tegelijkertijd staan we klaar staan om onverwachte werkdruk op te vangen, bijvoorbeeld in verband met de nog steeds grote werkloosheid. Daarvoor zetten ze zoveel mogelijk boventallig verklaarde medewerkers in op tijdelijke functies.

UWV vindt diversiteit belangrijk en vanzelfsprekend en gaat hier respectvol mee om. UWV werkt aan een open sfeer waarin medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en op hun gemak voelen.

 

Recente vacatures:

 

Meer weten?

Je kunt ons bellen: 050 - 2101001

...of neem contact op:

Shortlist

Nog geen vacatures op de shortlist